การส่งสินค้า

การส่งสินค้า

รูปแบบบริการจัดส่งสินค้า

• จัดส่งแบบ EMS

ใช้ระยะเวลาการจัดส่งประมาณ 3-4 วันทำการ โดยไปรษณีย์ไทย

อัตราค่าจัดส่ง

บริการจัดส่งสินค้าภายในราชอาณาจักรไทย ตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น โดยบริการจัดส่งสินค้าของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยมีอัตราค่าจัดส่งดังต่อไปนี้

- จัดส่งแบบ EMS จะคิดราคาค่าส่งตามน้ำหนักของสินค้า

เช็คสถานะการจัดส่ง

คุณสามารถเช็คสถานะการจัดส่งได้

หมายเหตุ

ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทันทีที่ขั้นตอนการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์

สินค้าจะถูกจัดส่งตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในคำสั่งซื้อ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่ง