การรับประกันสินค้า

การเริ่มต้นการรับประกันสินค้า

กรณีที่ลูกค้าต้องการการรับประกัน / การบริการเปลี่ยนซ่อม, ลูกค้าสามารถจะติดต่อกับร้านค้า ที่ขายสินค้าให้กับลูกค้าหรือตัวแทนจำหน่ายสินค้าอย่างถูกต้อง

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงกับลูกค้าสัมพันธ์ของเรา โทร: 02-743-5151, Line Official Account ID: @Element72warranty

ในเวลาทำการ คือวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00 น. ถึง 18.00 น.

เงื่อนไขหลักในการรับประกันสินค้า Keen โดย บริษัท Element 72 จำกัด

- การรับประกันสินค้าที่เกิดขึ้นจากการผลิตและความบกพร่องด้านวัสดุหรือฝีมือการผลิต สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ ภายใน 7 วัน จำนวน 1 ครั้งต่อใบเสร็จ สำหรับสินค้าราปกติ สินค้าต้องคงอยู่ในสภาพเดิม และสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ที่หน้าร้านสาขาที่ซื้อเท่านั้น

- สินค้าลดตั้งแต่ 30% ขึ้นไปไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้

ความเสียหายของสินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการเปลี่ยน / การรับประกัน

- ความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลง ซ่อมแซมสินค้า

- ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน ใช้งานผิดประเภท

- ทางบริษัทฯ ขอปฎิเสธการเปลี่ยน/รับคืนสินค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีความไม่พึงพอใจในสินค้า แต่สินค้าได้ถูกแกะกล่อง หรือนำไปใช้งานแล้ว

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการเปลี่ยน / คืนสินค้า และคืนเงิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเคลมสินค้าเฉพาะผู้ที่มีชื่อและนามสกุลตรงกับข้อมูลการลงทะเบียนรับประกัน และซื้อสินค้าผ่านบริษัทหรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น


BRANDWARRANTY
รองเท้า แบรนด์ KEEN6 เดือน นับจากวันที่ซื้อ